2019-12-23 18:33:00

Početak II. polugodišta šk. god. 2019./2020.

Prema planu nadoknade nastavnih dana zbog štrajka, na temelju zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, nastava u II. polugodištu započima utorak 7. siječnja 2020. godine.

Prema rasporedu, predmetna nastava je u jutarnjoj, a razredna nastava u poslijepodnevnoj smjeni.


Osnovna škola Jesenice Dugi Rat